לוחות שנה של המופע The Body Shop 2023 (מידע ותוכן)

La marque de cosmétiques anglaise The Body Shop revient avec trois calendriers de l'Avent 2023. Trois tails différentes, trois gammes de prix, laissez-vous séduir par des produits The Body Shop pour vous chouchouter pendant les fênétes de fin d'an.

זהירות: Si vous ne souhaitez pas connaitre l'intégralité du contenu, אתה צריך להזמין א quitter cet מאמר. Si vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. Tous les produits sont listés avec chaque lien pour les découvrir.

לוח השנה של The Body Shop 2023
לוח השנה של The Body Shop 2023

Calendriers de l'Avent The Body Shop 2023

לוח השנה של The Body Shop 2023
לוח השנה של The Body Shop 2023

Calendrier de l'Avent The Body Shop הופעת השינוי 2023

Le plus petit des trois calendriers de l'Avent 2023 de The Body Shop מכיל 24 הפתעות יפהפיות. מציעה 69€ il propose toute une routine soin, du savon à l'après shampoing en passant par le masque and tissus dans de beaux formats and seulement deux אביזרים.

זמינות: 5 ספטמבר

Contenu du calendrier de l'Avent The Body Shop הופעת השינוי 2023

לוח השנה של The Body Shop 2023
לוח השנה של The Body Shop 2023

Calendrier de l'Avent The Body Shop הופעתו הגדולה של השינוי 2023

ב-passe au calendrier פלוס haut de gamme qui coute 99€ עם 25 הפתעות à l'intérieur dans un format réutilisable avec des tiroirs. מצרכים ועוד חשובים ותיירות 2 אביזרים.

זמינות: 5 ספטמבר

Calendrier de l'Avent The Body Shop הופעתו הגדולה של השינוי 2023

לוח השנה של The Body Shop 2023
לוח השנה של The Body Shop 2023

Calendrier de l'Avent The Body Shop הופעתו האולטימטיבית של השינוי 2023

Découvrez 25 הפתעות בלוח השנה האולטימטיבי של l'Avent The Body Shop 2023 qui est proposé à 149€. A l'intérieur des best-sellers en taille vente, un accessoire et des nouveautés.

זמינות: 5 ספטמבר

Contenu du calendrier de l'Avent The Body Shop הופעתו האולטימטיבית של השינוי 2023

Pour retrouver tous les calendriers de l'Avent beauté 2023, rendez-vous sur CALENDRIER DE L'AVENT BEAUTא 2023

הצטרף כמנוי!

מאמר Recevz chaque nouvel dans votre boite דואר (aucun ספאם)